Combo Tắm vệ sinh Chó Mèo - Combo 1

200.000 

Bảng Giá Tắm Vệ Sinh Chó Size Nhỏ:

 • 1kg 200.000đ
 • 2kg 220.000đ
 • 4kg 260.000đ
 • 6kg 300.000đ
 • 8kg 340.000đ

Bảng Giá Tắm Sinh Chó Size Lớn:

 • 10kg 300.000đ
 • 20kg 380.000đ
 • 30kg 460.000đ
 • 40kg 540.000đ

Bảng Giá Tắm Vệ Sinh Chó Lông Ngắn:

 • 10kg 220.000đ
 • 20kg 280.000đ
 • 30kg 330.000đ

Bảng Giá Tắm Vệ Sinh Cho Mèo:

 • 3kg 280.000đ
 • 5kg 300.000đ
 • 8kg 330.000đ

Bảng giá trên chỉ áp dụng đối với các dịch vụ tại Spa,

 

Hotline 0898 520 760