trông giữ thú cưng

Dịch Vụ Tại Nhà

Khách Sạn Thú Cưng – PET HOTEL

Được thả ra chơi 1-2 lần/ngày (30-60 phút)
Gửi trên 5 ngày giảm 50% phí tắm, trên 7 ngày tặng suất tắm – sấy vệ sinh
Giữ 2 bé cùng lúc, bé thứ 2 giảm 50.000đ

xem thêm »

Hotline 0898 520 760